+48 16 675 02 07 +48 729 306 784
Polski de en ru
Kategorie

Benzyna do zapalniczek 0143011 Atomic 125 ml

Benzyna do zapalniczek 0143011 Atomic 125 ml
Producent: Atomic
Cena: 8,35 zł
16 675 02 07 lub 729 306 784 elenpipe.pl@gmail.com
Benzyna do zapalniczek 0143011 Atomic:
 • producent: ATOMIC,
 • pojemność: 125 ml benzyny oczyszczonej,
 • opakowanie: metalowe,
 • zastosowanie: uzupełniania zapalniczek benzynowych
 • dodatkowe właściwości: idealna do odtłuszczania,
  usuwa plamy i ślady po kleju, naklejkach itp.

Informacje dla
 hurtowników:
 • opakowanie zbiorcze: 12 szt.,
 • opakowanie karton: 96 szt.,
 • waga: 0.13 kg/szt.,
 • kraj pochodzenia: Chiny CN,
 • kod kreskowy: 4014663021056,
 • kod CN: 36060 10 00.

Zawartość: Benzyna (ropa naftowa)

Niebezpieczeństwa: Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe
może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki uboczne.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Nie palić. Unikać wdychania oparów. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Unikać uwolnienia do środowiska. Nosić rękawice ochronne.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą.

W przypadku wdychania: Przenieść osobę na świeże powietrze i pozwolić na swobodne oddychanie.
Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady medycznej.

Pojemnik z benzyną przechowywać szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.


W ofercie posiadamy wiele produktów dla palaczy papierosów:  zapalniczki, popielniczki,
akcesoria do samodzielnego skręcania papierosów: bibułki, gilzy, nabijarki, zwijarki

Sprzedaż detaliczna i hurtowa.

Podobne produkty

Najczęściej oglądane

ul. Siemiradzkiego 4 A
37-700 Przemyśl
Polska

Tel. +48 16 675 02 07
Tel. kom. +48 729 306 784
E-mail: elenpipe.pl@gmail.com

Katalog

Polski de en ru
Katalog
Koszyk (0)
Pn - pt w godz. 8:00 - 16:00